NÝRSKO A OKOLÍ : VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SPOJENÉ S NÝRSKEM

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Významné osobnosti spojené s Nýrskem

JUDr. Antonín Randa se narodil 8. 7. 1834 v Bystřici nad Úhlavou. byl vynikajícím českým právníkem a univerzitním profesorem. císařským rozhodnutím byl r. 1876 vyznamenán řádem Železné Koruny III. třídy a povýšen do rytířského stavu s právem používat vlastní znak. roku 1881 byl jmenován doživotním členem panské sněmovny. Randa byl místopředsedou nejvyššího rakouského soudního dvora ve Vídni, císařským radou a stal se presidentem České akademie pro vědu, slovesnost a umění v Praze. Kratší čas byl také členem rakouské vlády ve funkci ministra – krajana. Zemřel 6. 10. 1914.

Marek Antonio Gilmetti se pravděpodobně narodil kolem roku 1662 v severní Itálii. Povoláním byl stavitel. Od roku 1709 asi trvale bydlel v Nýrsku. V tereziánském katastru z roku 1713 se o něm poznamenává, že je stavitelem v Dolním Nýrsku. Zemřel 3. 9. 1730 na mrtvici při opravě farního kostela v Čachrově. Postavil dominikánský kostel sv. Vavřince v Klatovech, filiální kostel Čtrnácti pomocníků v Dolním Nýrsku, Poutní kostel sv. Anny na Tannaberku u Kdyně, přistavoval a rozšiřoval kostel sv. Anny v Javorné.

Josef Blau narozený 12. 8. 1872 v Horním Nýrsku byl známý německý vlastivědný badatel a spisovatel. Býval řídícím učitelem v Nýrsku, kterého později ministerstvo školství uvolnilo pro vědeckou práci. Jeho manželka byla sestrou Jindřicha Jindřicha, barda Chodska. U Blahových žila matka sourozenců Jindřichových a mistr Jindřich býval častým hostem v Nýrsku i proto, že ho se švagrem pojily četné badatelské zájmy. Blau vlastnil vilku čp. 316. Zemřel 22. 10. 1960 ve Straubingu.

Hans Watzlik se narodil 16. 12. 1879 v Dolním Dvořišti. Přišel do Nýrska jako učitel 1906. Měl zkoušky odborného učitele. Roku 1919 zvolil svobodné povolání spisovatele. Patřil mezi nejvýznamnější německé spisovatele v Čechách za první republiky. Měl značný čtenářský okruh v německý mluvících zemích. Zemřel 29. 11. 1949 v Tremelshausen u Řezna. Bydlel ve vilce čp. 317.

Willi Herzig se narodil 7. 2. 1892 v Žatci, malíř krajin a náboženských námětů. Do Nýrska přišel po roce 1918. Měl chatrné zdraví a zemřel 5. 5. 1942 v Nýrsku. Bydlel v čp. 230.

Wolfgang Zierhut se narodil 31. 12. 1886 v Chudeníně. Byl poslancem za německou agrární stranu a místopředsedou poslanecké sněmovny za 1. republiky. Zemřel 1946. Bydlel ve vile čp. 289.

Text: Informační centrum Nýrsko, www.sumavanet.cz/icnyrsko