Velký židovský hřbitov v Nýrsku

Nýrský židovský hřbitov leží asi 1 km jižně od nádraží, na kopci, který se dříve nazýval „Lohe“. Židovská obec v Nýrsku údajně hřbitov založila v 15.stol., ale doložen je teprve od první poloviny 18.století. Najdeme zde mnoho starých náhrobků, které jsou zhotoveny z domácího drsného a snadno větrajícího svoru, dále mladší empirické náhrobky z Kehlheimského mramoru a vysoké hranoly z hlazeného švédského sygnitu. Pohřbeni jsou zde nejen Židé z Nýrska, ale i z okolních vesnic.

Nejstarší nalezený náhrobek je datován z r.1715. Nápisy na hrobech bývaly až do poloviny 19. století pouze hebrejské, potom dvojjazyčné (hebrejsko – německé). Téměř vždy tvoří poslední řádek pět hebrejských písmen TNCBH, jež jsou zkratkou této věty z hebrejské Bible: „Ať je jeho (její) duše zahrnuta do svazku živých .“  V horní části starých náhrobků  často vidíme drobná plastická vyobrazení – symboly tradiční rodové příslušnosti zemřelého, jeho jména nebo povolání. Tak například dvojice žehnajících rukou je symbolem potomků kněží v jeruzalémském chrámu zvaných kohenové. Konvice na míse zase symbolizuje tzv. levity – rovněž potomky starověkých duchovních.

Je zde např. pohřben Wilhelm Eckstein, zakladatel optické továrny v Nýrsku.

Podle starého židovského zvyku se na hřbitov nenosí květiny, ale na náhrobky se pokládají kamínky. Tento zvyk připomíná pohřby ve starověkém Izraeli, kdy byly hroby pokrývány velkými kameny na ochranu proti zvěři. Poprvé byl  hřbitov rozšířen r. 1750 a podruhé r. 1924, směrem k východu do současné velikosti 1 308 m2 a opatřen novou vstupní bránou.

Dochováno je kolem 350 náhrobních kamenů, přičemž mnoho desítek historických stél bylo použito jako krytina hřbitovní zdi po celém jejím obvodu. Po zániku židovské obce v Nýrsku v roce 1938 byl hřbitov devastován.  Situace se radikálně změnila až po roce 1989. Hřbitov převzala do správy Federace židovských obcí v Praze. Hřbitov je udržován a kompletně zdokumentován v digitální podobě a také se pracuje na překladu náhrobků do češtiny.

Nová vstupní brána je z bezpečnostních důvodů uzamčena a klíče je možné si na požádání zapůjčit v nedaleké hospůdce Zemance!

 

 

Nýrský židovský hřbitov s dochovanými náhrobky představuje památku umělecké a historické hodnoty. Je to i místo obzvláštního pietního významu. Připomíná nám dávné i nedávné obyvatele tohoto kraje, muže, ženy a děti, kteří byli z velké většiny vyvražděni nacisty během druhé světové války.

 


(c) Text: Irena Vaňkátová, foto
 Muzeum Královského hvozdu o.s.