NALŽOVSKÉ HORY A OKOLÍ : ZNAK MĚSTA

Znak města

Po povýšení osady Stříbrné Hory na město v roce 1530, kterého dosáhl nejvyšší převor svatojánského řádu v Čechách Jan z Rožmberka a na Strakonicích, získalo nové město i první znak. Tomu odpovídala i jeho podoba.

Jednalo se o modrý štít na němž byl zelený kopec, naněmž stál sv. Jan Křtitel ve světlehnědém ošacení. Světec, který byl patronem svatojánského řádu, držel v pravici u prsou zelené knížky, na nichž ležel stříbrný beránek s červenou korouhvičkou; levicí přidržoval stříbrný štítek, ve kterém byla zelená pětilistá růže s modrým jádrem. Ta připomínala rod nového majitele.

Znak město používalo několik let a v době sporů mezi Oldřichem Pouzarem z Michnic a Rožmberky jej vyměnilo za nový, který lépe vystihoval hornické podnikání. Nový znak tvořil červený štít v němž jsou křížem přes sebe stříbrné hornické želízko a mlátek s násadami v přirozené barvě (hnědé). Štít je nahoře držen vyrůstajícím stříbrným okřídleným andělem, jenž má přes prsa zkříženou zlatou štólu.