NALŽOVSKÉ HORY A OKOLÍ : VÝVOJ NÁZVU MĚSTA

Vývoj názvu města

Stříbrné Hory - Strzjbrny Hory, Hory Stříbrné Nalžovské, Městečko Horní nad Nalžovy, Hory Stříbrné nad Nalžovy (Nalžovem), Město Horní nad Nalžovy. V německy psaných dokumentech je jméno města zapsáno v těchto variantách: Silberberg, Bergstadte ob Ellischau, Silberberg ob Ellischau. V latinských textech: Silberberga.

Dne 23. 11. 1922 vyzývá ministerstvo vnitra obec Stříbrné Hory, aby upravila, případně aby oznámila, jaký název "sobě přeje" a navrhuje název Hory Stříbrné nad Nalžovy nebo Stříbrné Hory Nalžovské. Obecní zastupitelstvo odpovědělo v dopise ze dne 27. 11. 1922, že žádá za úřední název Hory Stříbrné, pro německý přepis Stadt Silberberg.

Nalžovy byly původně zapisovány ve tvaru Nelezovy či Nelezov.

K 1. dubnu 1952 došlo ke sloučení obcí Stříbrné Hory a Nalžovy v jednu obec s názvem Nalžovské Hory.