Modrava, 1. září 2020

Na Modravě proběhlo jednání o rozvoji Šumavy a Bavorského lesa

V úterý 1. září se uskutečnilo ve Spolkovém domě na Modravě setkání zástupců Mikroregionu Šumava-západ, ILE Nationalparkgemeinden a FNBW (Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald). Cílem schůzky bylo zhodnocení spolupráce při realizaci projektů v období 2014-2020 a také informace o chystaných projektech a činnosti v následujících létech.

„V minulých létech byly úspěšně realizovány společné projekty pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Za všechny je nutno vyzdvihnout projekt Putování bez hranic srdcem Evropy, do kterého bylo zapojeno 21 obcí na obou stranách hranice,“ sděluje úvodem koordinátor Mikroregionu Šumava – západ ing. Jaroslav Tachovský.

„Přínos projektu lze spatřit nejen v jeho okamžitém dopadu, tj. alokaci finančních zdrojů do regionu, ale i v nastartování a posílení profesionální spolupráce všech zapojených subjektů, přínosu pro budoucí rozvoj cestovního ruchu a v celkovém posílení tradiční česko-bavorské spolupráce,“ pokračuje Jaroslav Tachovský

V příštím období chtějí zástupci obou stran navázat na uplynulé období a dále počítají se společnými projekty. Nechtějí ale spoléhat jen na dotace, které jsou sice příjemným, ale mnohdy nejistým zdrojem příjmů.

„Z tohoto důvodu pracujeme na společném rozvojovém dokumentu pro česko-bavorské příhraničí, který upřesní směr dalšího rozvoje. Bude se jednat zejména o cestovní ruch a jeho marketing. Území již je a nadále bude propagováno jako jeden turistický region Šumava – Bavorský les“, vysvětluje Jaroslav Tachovský.

Region má již společné logo, internetový turistický portál Šumava-Bavorský les https://www.sumava-bavorskyles.cz/gabreta/, jsou vydávány společné materiály a je jednotně prezentován ve sdělovacích prostředcích, či na veletrzích cestovního ruchu.

„V příštím období počítáme s tvorbou konkrétních přeshraničních produktů cestovního ruchu, jako jsou např. tematické stezky, putování po historii a památkách regionu, zaniklé obce, gastronomické putování po regionu apod.. Zde počítáme i se zapojením podnikatelů. Kromě marketingu chceme sladit i základní investiční projekty infrastruktury cestovního ruchu. Toto je především v rukou jednotlivých obcí,“ uzavírá Jaroslav Tachovský.


Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Výrobce plastových technických výlisků pro elektrotechnický, automobilový a farmaceutický průmysl.
Prostorný nekuřácký apartmán 69 m2 v centru, vlastní vchod, bezpečné parkování. (*I)

Reklama – Google