Destinační spolek Železnorudsko organizuje ve spolupráci s občanským sdružením Otevřená Šumava již 11. ročník výstupu k Juránkově chatě. Součástí výstupu je tradiční setkání českých a německých turistů na místě Juránkovy chaty. Zahájení celé akce je v sobotu 12. září od 11.00 hod u Juránkovy chaty. Sraz účastníků této akce je u bývalé Celnice v Alžbětíně a v 9.00 hod vyrazí společně na Svaroh. Dále je možný přístup po nejbližší možné spojnici od státní hranice k Juránkově chatě a zpět (z německé strany je to trasa Scheiben – Juránkova chata.)

Destinační spolek Železnorudska získal Rozhodnutí od Správy Národního parku Šumava ke vstupu pouze po naučné stezce „Sklářská“ vedoucí údolím Svarožné ke státní hranici a dále k Juránkově chatě a k uspořádání setkání na vrcholu Svarohu u bývalé Juránkovy chaty“ sděluje úvodem Ing. Michal Šnebergr za organizátory akce.

Letošní setkání je trochu jiné s ohledem na současnou korona-virovou pandemii a nutnost dodržování nařízení platných v sousedním Bavorsku. Na druhou stranu jde o jednu z mála akcí na česko – bavorské hranici v tomto roce. Našimi partnery, tak jak v minulých letech, jsou naši sousedé z Lohbergu a Lamu. Turistický pochod a setkání je již tradičním zážitkem pro opravdové šumavské patrioty, obdivovatele Šumavy, setkáním lyžařů a společným setkáním se sousedy z Bavor. “ říká závěrem Ing.Tomáš Horek, předseda Destinačního spolku Železnorudska.

Juránkova chata byla v postavena roku 1922, později zvětšena. Dnes z ní zbyly ruiny. Ležela v nadmořské výšce 1330 m a byla tak nejvýše položenou horskou chatou v zemi. Byla přístupná po tzv. Arnově stezce vedoucí z Rozvodí mezi horou Špičák a Jezerní stěnou a nacházela se na důležité křižovatce turistických tras. V okolí se na svahu dokonce konaly lyžařské závody – 1. velká sjezdová cena Šumavy (1935). Tato oblast je dnes chráněna, buď jako přírodní památka, národní přírodní rezervace nebo dokonce jako „zvláště chráněná část přírody“, což je kategorie, kterou Zákon o ochraně přírody a krajiny vůbec nezná.  Celá oblast je tak pro turisty uzavřena, zatímco z bavorské strany sem vedou značené turistické stezky, přičemž z německé strany je tato lokalita chráněna v podobném režimu jako česká.

Příchozí na toto setkání si prohlédnou český i bavorský vrchol Svarohu, pamětní desku  propagátora lyžování Arniho Juránka a i trůn Krále zmizelé Šumavy, pana Emila Kinzla, na jehož poselství a proslov se všichni těší.

Organizátoři setkání upozorňují a zároveň vyzývají k dodržování stanovených podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumavy. Správa Národního parku Šumava dala souhlas pouze s cestou přes Přírodní památku Královský hvozd pro trasu 1,5 km při toku Svarožné a souhlas ke vstupu do ochranného pásma PP Královský hvozd v délce 15 m na českém území vrcholu Svarohu a k ruinám bývalé Juránkovy chaty. Není možné vstupovat do Národní přírodní rezervace a jiných částí, tedy ani na hraniční chodník. Povolení dále stanovuje to, aby pohyb osob byl organizován ve skupině. V neposlední řadě pořadatelé setkání upozorňují na dodržování aktuálních opatření a používání ochranných roušek na bavorském území.

 

Reklama – Google

Reklama

Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Efektivní optimalizace nákladů a výdajů za energie domácností a firem. Autorský a technický dohled realizací. Chytrá měření, fotovoltaiky,…
Hotel a restaurace přímo v srdci sportovního areálu. Vybavení pro pořádání konferencí i skupinových akcí.

Reklama – Google