USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA REJŠTEJN ZE DNE 27.6.2012 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA REJŠTEJN ZE DNE 27.6.2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva města Rejštejn ze dne 27.6.2012

 

Usnesení č. 15/2012:Zastupitelstvo města Rejštejn schvaluje celoroční hospodaření města Rejštejn za rok 2011 dle návrhu závěrečného účtu za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb do 31.10.2012

Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č. 16/2012: ZM rozhodlo, že opravu chodníku u parkoviště provede firma Grégr, která splnila podmínku nejnižší nabídky a to 142.000,- Kč. Termín dokončení opravy je 25. 8. 2012.

Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č. 17/2012: ZM schválilo odprodej půdních prostor v čp. 27 přes realitní kancelář Jakš., Sušice jedinému zájemci panu Chmelíkovi, bytem bytem Sušice za cenu 161.988,- Kč.

Zároveň byla odsouhlasena cena bytů v čp 27 a to: byt č. 2 - 201 533,- Kč, byt č. 3- 254,496,-Kč, byt č. 4 - 213,048,-Kč, byt č. 5 bez nájemníka 400.000,-Kč.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 18/2012: ZM rozhodlo, že bude zakoupena druhá buňka do ATC, která byla rovněž zničena vichřicí. Starosta byl pověřen podpisem kupní smlouvy. Cena buňky dle nabídky firmy AB CONT, ve stejném designu.

Odsouhlaseno jednomyslně


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ