Den naruby v Základní škole ve Školní ulici

31. března 2006 jsme si na Základní škole, Školní ul. ověřovali, zda stále ještě platí známé úsloví „Škola hrou“. Těsně před aprílem jsme obrátili školu naruby! Přestalo zvonit a prodloužili jsme si hodiny i přestávky. Začalo to vlastně už ráno u dveří, kde nás vítal nový pan školník Petr Týkal z V.A. Na to, jak se všichni přezouváme a jak udržujeme pořádek na chodbách, dohlížely paní uklízečky z VIII.B. Žáci si během čtyř vyučovacích hodin vyzkoušeli, jaké je to stát před třídou v roli učitelů, učitelé naopak zasedli do lavic, aby zavzpomínali na svá dětská léta. Největší zvláštností byl určitě páteční večer. Školní budova, která se touto dobou obvykle utápí v tichu, se tentokrát radovala, protože se jejími chodbami hemžili zástupci všech tříd. Měli zde totiž nocovat.

V tělocvičně každý z nich přispěl k dobré náladě nějakým veselým vtipem, následovala přehazovaná a různé soutěže. Hlavní část večera děti věnovaly hrám. V jedné třídě na ně čekaly piškvorky, ve druhé „Člověče, nezlob se!“, jinde se zase skládaly puzzle. Děti si vyzkoušely módní sudoku, svůj postřeh a logické myšlení si prověřovaly i v písmenkových hrách. Zejména silákům se pak líbila soutěž v páce. Mladší děti večer zhlédly film, starší si pouštěly hudební videoklipy. Po desáté hodině už byla pěkná tma, a tedy správná atmosféra pro noční hru. Procházet se v noci po škole, a to navíc ještě plné školních skřítků a strašidel, není žádná legrace, jak vám mohou potvrdit děti, které si to vyzkoušely na vlastní kůži. Není divu, že se jim potom ani nechtělo spát. Tělocvična plná nocležníků si proto vyslechla ještě tři krátké pohádky na dobrou noc. V sobotu ráno se děti rozešly domů. Tak jim začal letošní apríl.

Mgr. Hana Švarcová Den naruby v Základní škole ve Školní ulici