Kulturně vzdělávací centrum Královský hvozd

V nejbližší době bude znovuotevřena historická budova č.p. 81 s raně barokním štítem na náměstí v Nýrsku. Opraven byl havarijní stav budovy, změny doznaly i vnitřní dispozice a vybavení interiérů. Celková rekonstrukce včetně vybavení budovy byla pořízena za 14,2 miliónu korun. Město obdrželo na rekonstrukci budovy dotaci z Evropské unie – program grantová schémata Phare ve výši 6,5 miliónů a na vnitřní vybavení pak dotaci ze strukturálních fondů EU -program Interreg III A ve výši 2,2 miliónu korun.

Poslední stavební úpravy domu i jeho okolí budou ukončeny do konce měsíce dubna. Hotovy budou i interiéry městské knihovny, multifunkčního kulturního zařízení a nově vzniklého muzea Královský Hvozd. Jako první zahájí činnost městská knihovna a to již 2. května. Celá opravená budova bude přístupna široké veřejnosti v pátek 12. května 2006 formou „dne otevřených dveří“. Srdečně tímto zveme všechny občany na prohlídku celého objektu v době od 9.00 do 17.00 hodin.

Snahou všech, kteří se na opravách historické budovy podíleli, bylo vytvořit klidné a kulturní prostředí pro občany našeho města, rozšířit možnosti kulturního a společenského vyžití. Již dnes je připravena řada zajímavých kulturních i vzdělávacích pořadů pro letošní rok, a to jak v tomto kulturním zařízení na náměstí, tak i v kulturním domě.

Kulturně vzdělávací centrum Královský hvozd