VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD BĚLÁ NAD RADBUZOU

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2005

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou následující výroční zprávu:

 

- počet podaných žádostí o informace – 0

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0

- výčet poskytovaných výhradních licencí – 0

- počet stížností podaných podle § 16a – 0

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0

 

V Bělé nad Radbuzou dne 26. 1. 2006 

Marcela Bartoníčková, MÚ Bělá nad Radbuzou

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Bělá nad Radbuzou | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ