VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2015 | MĚSTSKÝ ÚŘAD BĚLÁ NAD RADBUZOU

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou následující výroční zprávu:
- počet podaných žádostí o informace – 2
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
- výčet poskytovaných výhradních licencí – 0
- počet stížností podaných podle § 16a – 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0

Poskytnuté informace:
16. 3. 2015 - investiční plány měst a obcí
8. 12. 2015 - používání právního informačního systému CODEXIS


V Bělé nad Radbuzou dne 11. 1. 2016
Marcela Bartoníčková, MÚ Bělá nad Radbuzou
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Bělá nad Radbuzou | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ