MOKROSUKY A OKOLÍ : SUŠICE – PŘEHLED VYBRANÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Czech • Deutsch • English
 Znak obce Mokrosuky

Sušice – přehled vybraných zajímavostí

Muzeum Šumavy

Bylo založeno roku 1880 a bylo prvním muzeem v Jihozápadních Čechách.
Expozice: historii města, šumavské sklářství, sušické sirkařství, největší funkční sirka na světě, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna, měšťanský interiér z pol. 19 století.
Součástí expozice je od listopadu 2004 také Sušický mechanický betlém - jeden z největších mechanických betlémů v ČR, který zachycuje starobylá tradiční řemesla v půvabné šumavské krajině, významné šumavské památky a lidovou architekturu.

Kostely:

Kostel sv. Václava – gotický kostel z pol. 14. st., barokně byl přestavěn po velkém požáru města v r. 1707 a pseudogotické prvky pocházejí z přestavby v letech 1884 - 85. Sochy na oltáři jsou z r. 1659, náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě pochází z doby po r. 1560 a náleží místním šlechticům a měšťanům.
Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter – byl založen z vůle císaře Ferdinanda III. r. 1654 pro posílení katolické víry. Ranně barokní stavba je bez jakékoliv architektonické výzdoby. Sluneční hodiny na jižní zdi kostela jsou z r. 1731.
Hřbitovní kostel Panny Marie – gotický kostel vystavěný v 1. pol. 14. st. V 15. st. byla přistavěna Kabátovská kaple s hvězdovou klenbou. Vnitřní výzdoba kostela je z konce 16. st. a barokní oltář z 18. st.

Významné architektonické památky na náměstí

Radnice (uprostřed náměstí) - dvoupatrová renesanční budova s 31 m vysokou pětipatrovou věží byla přestavěna po požáru r. 1707, z původní stavby se zachoval pouze kamenný renesanční portál vchodu, který je vestavěn do součastné stavby. V přízemí je zasazena kamenná deska, která až do r. 1856 byla v Klášterní bráně a její latinský nápis hlásá, že za panování krále Jana Lucemburského bylo r. 1322 město opevněno hradbami. Jedná se o jednu z nejstarších historických památek Sušice.

Kašna (uprostřed náměstí) - empírová kašna z pol. 18. st. Nádrž kašny je čtvercová, na rozích a uprostřed boků jsou motivy květů. Po kompletní rekonstrukci je od června 2005 opět funkční.

Bývalé gotické měšťanské domy

Voprchovský dům čp. 40 (dnes sídlo Muzea Šumavy) – základy domu pocházejí ze 14. st. Bývalé děkanství je dnes jednou z nejvzácnějších stavebních památek města a jedinečnou ukázkou gotického a renesančního stavitelství. I po renesační přestavbě zůstaly zachovány původní klenby, portál a štíty zadního traktu. Atypický renesanční štít získala budova v r. 1600 a je vysoký téměř jako vlastní stavba.

Rozacínovský dům čp. 48 – průčelí bývalé lékárny je vyzdobeno renesačními sgrafity z r. 1600 a nad portálem fragmentem gotické výzdoby domu z počátku 16. st.

Krocínovský dům čp. 49 (známý hotel Fialka) – průčelí je zakončeno barokní balustrádovou atikou. 

Židovský hřbitov

Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách. Nachází se mezi okružní komunikací a zbytky hradeb. Jedná se o poslední pozůstatek kdysi početné židovské komunity ve městě. Původně byl zřízen pod městským opevněním r. 1626 a rozšiřován v letech 1661, 1739, 1772 a 1810. V r. 1734 žilo ve městě 15 židovských rodin s 93 osobami, v r. 1860 již 300 osob. Přes kovovou mříž nainstalovanou v r. 1990 je možné vidět původní kamenné pomníky.

Vyhlídková místa:

Svatobor (845 m n. m.)

Zalesněný vrch nad Sušicí je výraznou dominantou šumavského předhůří. Na vrcholu stojí 31,6 m vysoká rozhledna z r. 1934 a turistická chata z r. 1935 s možností občerstvení a ubytování. Celková výška rozhledny nad mořem činí 871 m (182 schodů) a je odtud krásný výhled na Šumavu. Přístup je možný pěšky (po červené značce), na kole i autem. 

Kaple Anděla strážce (552 m n. m.)

Kaple se nachází na vrchu Stráž. Ranně barokní kaple z let 1682 -83 byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. V r. 1735 byly přistavěny ambity a 4 nárožní kaple. V r. 1882 byla pseudorománsky přestavěna a současná podoba pochází z doby po přestavbě r. 1936. Je otevřena pouze při bohoslužbách konaných každý čtvrtek od června do srpna a o sušické pouti první neděli v září. Dnes je velmi oblíbeným vyhlídkovým místem, odkud je krásný výhled na celé město a okolí.

Žižkův vrch (618 m n. m.)

Na vrchu zaujme pozornost památník husitství – veliký kalich byl zde postaven r. 1924 na paměť pětistého výročí Žižkovi smrti. Hezký výhled na část Sušice.

Krytý bazén Sušice

Klasický plavecký bazén se čtyřmi plaveckými drahami a délkou 25 m, samostatný zábavný bazén, uzavřený tobogán s led efekty, saunový svět,…


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Mokrosuky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ