Modrava - Poledník (a zpět)

Délka trasy : 12 km + zpáteční trasa
Náročnější trasa pro pěší.
Úsek Javoří Pila - Poledník otevřen v období 1.7. - 30.9., a to pouze pro pěší.

Rekonstrukcí bývalého objektu protivzdušné ochrany ČSSR na hoře Poledník (1315 m.n.m.) dostala Šumava plně funkční rozhlednu s nezapomenutelným výhledem jak na celou Šumavu a Bavorský les, tak na Alpský masiv.

Od autobusové zastávky na Modravě se vydáme směrem na Javoří Pilu. Směřujeme k mostu přes Modravský potok, za mostem se napojíme na červenou turistickou značku, zatočime doprava a přejdeme přes most na Roklanském potoce.
( 0,3 km )

Pokračujeme po asfaltové cestě a červené značce mírným stoupáním proti proudu Roklanského potoka, který sbírá vody v komplexu Modravských slat ( výměra 3615 hektarů - největší komplex vrchovišť na Šumavě , zapsaný v celosvětovém seznamu chráněných mokřadů ). Můžeme se kochat pohledem na Rybárenskou slať, nejhezčím prý na podzim.

Mineme bývalou hájovnu Rybárna (2,5 km). Po daších 1,5 km Roklanský potok odbočí a my půjdeme jdeme proti proudu Javořího potoka až na Javoří pilu.

V minulosti zde stála hájovna a hostinec , dnes po těchto stavbách zůstaly neidentifikovatelné ruiny.
( 5 km )

Cesta otevřena : 1.7. - 30.9.
Zde je možnost odbočky na Tříjezerní slať. My však pokračujeme po červené údolím Javořího potoka lesní silničkou kolem bývalých kasáren pohraniční stráže.
( 2 km )

Zde se silnice odklání od Javořího potoka , který pokračuje do Javoří slatě. My se vydáme na stoupání na vrchol hory Poledník.
( 6 km )

Rozhledna otevřena od května, a to pouze so a ne 10 - 16 hod. Dále červen a září po - ne 10 - 16 hod., červenec a srpen po - ne 10 - 18 hod. a říjen so a ne 10 - 16 hod. Listopad, prosinec - pro skupiny dle dohody. Info IS Rokyta tel. 731 530 437 .

Zpáteční cesta :

V prázdninových měsících , kdy je je provozován autobusu po Národním parku je možné volit zpáteční cestu sestupem do Prášil.

Po červené stezce a poté zelené k parkovišti na silnici Prášily-Srní (7,5 km) a odtud případně do Prášil (1,5 km)
Po červené trasou přes Prášilské jezero ( 8,5 km ).
Po zelené na Frantův most a po červené podél Prášilského potoka do Prášil ( 11 km )

Mapa ( 400 KB )