Sklárna Lenora

Lenorskou sklárnu založil Jan Meyer v roce 1834, nejmladší ze synů Josefa Meyera, který převzal v roce 1829 sklárnu ve Vimperku. Postavená sklářská huť byla pojmenována po Eleonoře, manželce majitele panství Jana Adolfa Schwarzenberka.

Sklárna v Lenoře pracuje se téměř výlučně pro vývoz do USA, Francie, Belgie a Itálie. Vyrábějí se všechny užitkové výrobky. V této době majiteli lenorské sklárny Alfons a Siegfrid Kralikovi.

Na základě Benešových dekretů byla sklárna 24. října 1945 zestátněna. 

I po roce 1945 se však výroba ve sklárně rozvíjí, jsou nasazovány nové technologie. Pro pracovníky jsou stavěny nové byty a budována občanská vybavenost.

Sklárna ukončila výrobu v roce 1995 po neúspěšné privatizaci. Od té doby se mění vlastníci a z kdysi světově proslavené sklárny zůstávají pouze ruiny. 

Reportáž ČR České Budějovice z roku 2019

Česká inspekce životního prostředí - sanace areálu


Mapa