Lenorské obranné pevnůstky – řopíky

Od Kubovy Hutě přes Zátoň, Lenoru až ke Stožci byla v předválečných letech 1937–1938 vybudována linie bunkrů, tzv. řopíků, které měly odrazit první útok nepřítele.

Ze 70 objektů jich bylo dokončeno 46.

Pevnůstky částečně zasypané či zarostlé křovím zůstaly v krajině jako němá připomínka 2. světové války.


Mapa