Zámeček Lenora

Zámeček v Lenoře byl postaven ve 40. letech 19. století jako sídlo rodiny majitele lenorských skláren Wilhelma Kralika.

Dům sestával jen z přízemních místností rozložených do čtverce kolem malého travnatého nádvoří, od něhož byly odděleny prosklenou chodbou. Všechny místnosti a chodby byly přeplněny loveckými trofejemi z okolních lesů. Nad vchodem byl umístěn znak rodu Kraliků (po udělení titulu Ritter von Meyrswalden roku 1877). Na druhé straně za dvorem byly stáje, místnosti pro služebnictvo a hospodářské prostory.

Okolo domu byla růžová loubí, za domem terasy s bohatými záhony květin, s ovocnými stromy a záhony jahod.

Nad vchodem byl veliký nápis Eleonorenhain. V jednom ze sálů bylo muzeum výrobků lenorských sklářů. Ve střeše byla osazena drobná věžička se zvonem. Pod zámečkem byl park a zahrada s okrasnými dřevinami, areál byl obehnán kamennou zdí.

Po roce 1945 objekt chátral. V 80. letech byl prodán Elektrárnám Tušimice, které prostory zámečku upravily k rekreačním účelům.

Dnes je objekt soukromým majetkem, v jeho prostorách je restaurace.


Mapa