Hrad Kunžvart

Na východním úbočí hory Strážný nalezneme zříceninu hradu Kunžvart. Tento hrad byl založen asi v první polovině 14. století, ale osídlení bylo doloženo již ve 13. století. První zmínka o hradu pochází z roku 1359, kdy byl potvrzen jako součást vimperského panství.

Hrad byl určen k ochraně hranic, později k vybírání cel. Na hradě se většinou trvale nebydlelo, sloužil jen jako vojenský objekt.

Stavbu tvoří hranolovitá věž o půdorysu přibližně 10 × 10 metrů. Její zdi jsou skoro 2,5 metru silné. Věž měla tři zděná podlaží. V přízemí a v prvním patře byla pouze střílnová okna. Ve druhém patře bylo několik rozměrných čtvercových oken.

V polovině 16. století byl hrad opuštěn a uváděn jako zpustlý. Požár v roce 1578 dílo zkázy ještě urychlil.

Název hradu vznikl zkomolením názvu „Königswarte“ tj. „Královská stráž“.

Samotná zřícenina se nachází v nadmořské výšce 1025 metrů. Jedná se jeden z nejvýše položených hradů v České republice.

Jak se tam dostaneme:

Z obce Strážný je hrad vzdálen asi 2 km. Cesta po modré turistické značce je ve skalnatém terénu s převýšením asi 200 metrů.
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa