Židovský hřbitov ve Čkyni

Půl kilometru jihovýchodně od obce Čkyně, nad železniční tratí ze Strakonic do Vimperka, je starý židovský hřbitov založený koncem 17. století. Nejstarší tamní dochované náhrobky jsou z přelomu 17. a 18. století.

Hřbitov byl do roku 1938 ve vlastnictví Židovské náboženské obce ve Vimperku, nyní jej spravuje Židovská obec v Praze. Pohřbívalo se na něm až do roku 1942, tedy do doby, než byli židé z obce a okolí deportováni do Terezína a Osvětimi.

Na hřbitově se nachází hodnotný soubor barokních, klasicistních a novodobých náhrobků. Zvláštností je západní orientace většiny náhrobků. Pouze náhrobky v dětském oddělení při západní části ohradní zdi mají orientaci východní.

V druhé polovině 20. století hřbitov zpustl, byl poškozen vandaly a jeho márnice zchátrala. V letech 1982 - 1995 byl péčí státu a Židovské obce v Praze zrenovován. Márnice byla pietně upravena na památník židovských obětí nacismu ze Čkyně a okolí. Finančně na to přispěli i dva soukromí dárci.

V uplynulých letech narušilo, podle místních lidí, estetický vzhled hřbitova problematické kácení zdravých stromů provedené z rozhodnutí hřbitovní správy pražské Židovské obce.

Fotogalerie zde...

Foto: Michal Bártík, ŠumavaNet.CZ
Text: Zdeněk Jungvirt, Za krásnější Vimperk

Mapa