V těchto dnech byla ukončena realizace projektu Odkaz podmaleb na skle. Projekt v rámci česko-bavorské přeshraniční spolupráce realizovala Obec Kvilda a Obec Hohenau. Významně přispívá k uchování česko - bavorského kulturního dědictví.

„Umění podmaleb na skle vzniklo počátkem 18. století v obcích Hohenau - Schönbrunn am Lusen a Raimundsreut,“ sděluje úvodem starosta Kvildy Václav Vostradovský.

Kolem roku 1800 se přeneslo i do Čech. Začátkem 19. století založil v Kvildě Johann Verderber manufakturu podmalby na skle,“ pokračuje Václav Vostradovský.

Obrazy byly pak prodávány podomními obchodníky (v Bavorsku takzvaných „Kraner“), kteří se pohybovali po historických cestách a nabízeli zboží v celém bavorsko-českém příhraničí. Na konci 19. století začal úpadek podmalby na skle a příchodem barevného tisku byla tato éra ukončena.

Díky společnému konceptu vznikla v obou obcích muzea, která návštěvníkům představí historii podmalby na skle a přiblíží význam skla v historii osídlení regionu. Budova kvildského muzea vyrostla přímo v centru obce. V přízemí jsou výtvarně-řemeslné dílny a výuková místnost.

„V dílně si návštěvníci mohou zhotovit vlastní “lidovou” podmalbu na skle. V patře je umístěna na 100 m2 stálá expozice,“ pokračuje starosta obce Kvilda Václav Vostradovský.

Expozice kvildské podmalby je zaměřena na prezentaci výtvarně řemeslných produktů dílen ve Kvildě a okolí. Tvoří jí originální exponáty, repliky, paneláž s interaktivními prvky a prezentacemi.

Obě muzea leží v těsném sousedství historických míst jako například někdejších sklářských hutí, poutního místa St. Anna v Kreuzbergu, které bylo častým motivem podmaleb na skle, dále pak Zlaté stezky jako přímého obchodního spojení mezi Kvildou a Hohenau. Do obou muzeí si lze zakoupit společnou vstupenku.

Příznivou zprávou hlavně pro cykloturisty je vznik cyklostezky, která vede souběžně kolem Zlaté stezky – mezi Hohenau, Mauthem a Kvildou a umožní turistům během jednoho dne navštívit obě muzea. QR kódy podél cesty přinesou přímo v terénu informace o podmalbě na skle a o historii obchodu mezi Čechami a Bavorskem,“ říká závěrem Václav Vostradovský.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 30 mil. Kč. Projekt byl z 85 % spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce ČR–Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, 5 % české části z rozpočtu MMR ČR a zbylých 10% v ČR a 15% v Bavorsku spolufinancovaly obce.


Reklama – Google

Reklama

AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Finanční a krizové poradenství
Hotel s restaurací a wellness centrem. Dětská herna a hřiště. Vybavení pro firemní akce, školení. Rodinné akce. (*I)

Reklama – Google