KUBOVA HUŤ A OKOLÍ : ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE ČKYNI

 Znak obce Kubova Huť

Židovský hřbitov ve Čkyni

Půl kilometru jihovýchodně od obce Čkyně, nad železniční tratí ze Strakonic do Vimperka, je starý židovský hřbitov založený koncem 17. století. Nejstarší tamní dochované náhrobky jsou z přelomu 17. a 18. století.

Hřbitov byl do roku 1938 ve vlastnictví Židovské náboženské obce ve Vimperku, nyní jej spravuje Židovská obec v Praze. Pohřbívalo se na něm až do roku 1942, tedy do doby, než byli židé z obce a okolí deportováni do Terezína a Osvětimi.

Na hřbitově se nachází hodnotný soubor barokních, klasicistních a novodobých náhrobků. Zvláštností je západní orientace většiny náhrobků. Pouze náhrobky v dětském oddělení při západní části ohradní zdi mají orientaci východní.

V druhé polovině 20. století hřbitov zpustl, byl poškozen vandaly a jeho márnice zchátrala. V letech 1982 - 1995 byl péčí státu a Židovské obce v Praze zrenovován. Márnice byla pietně upravena na památník židovských obětí nacismu ze Čkyně a okolí. Finančně na to přispěli i dva soukromí dárci.

V uplynulých letech narušilo, podle místních lidí, estetický vzhled hřbitova problematické kácení zdravých stromů provedené z rozhodnutí hřbitovní správy pražské Židovské obce.

Fotogalerie zde...


Mapa
Foto: Michal Bártík, ŠumavaNet.CZ
Text: Zdeněk Jungvirt, Za krásnější Vimperk

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Kubova Huť
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ