12. února byla v Návštěvnickém centru na Kvildě pokřtěna nová kniha o historii Šumavy. Je dominantně zaměřená na její historický vývoj spojený s působením člověka. To vystihuje výstižně i samotný její název „Historie člověka na Šumavě“

Ve 13 kapitolách je od prvních známek osídlení až po současnost popsáno, jak Šumavané postupně přetvářeli Šumavu a svojí zemědělskou, lesnickou dřevařskou či sklářskou činností si zajišťovali obživu.

Publikace si zaslouží poctu a projev uznání Šumavanům napříč všemi generacemi.

Je to plně vystiženo v úvodu knihy ve věnování „Památce všech Šumavanů, kteří se zde po staletí rodili a umírali, svůj život přizpůsobovali tvrdým životním podmínkám, které jim drsná horská příroda přichystala a svou prací měnili její divokou tvář …“

Křest knihy proběhl za účasti autorů kapitol a těch, kteří se na její konečné podobě podíleli. Hlavním organizátorem a „otcem“ knihy je Josef Štemberk ze Správy NP Šumava. Text a fotografe provází 21 černobílých kreseb akademického malíře Pavla Trnky, jejichž originály vytvořil tuší.

Originály jsou spolu s několika jejich verzemi prezentovány na výstavě se stejným názvem HISTORIE ČLOVĚKA NA ŠUMAVĚ, která byla po křtu zahájena a bude v NC Kvilda ke zhlédnutí do května, potom v NS Svinná Lada do září a od listopadu 2024 do dubna 2025 v NC Srní. Jako ikonický obrázek byla při vernisáži výstavy odhalena velkoformátová fotografie Fotoateliéru Saidl dokumentující nebezpečnou dřinu při svážení kmenů na „smejčkách“

Knihu HISTORIE ČLOVĚKA NA ŠUMAVĚ je možné zakoupit ve všech šumavských informačních střediscích a návštěvnických centrech, příp. na e-shopu NP Šumava.

Text a foto: František Janout, SumavaNet.CZ

Reklama – Google

Reklama

Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Obchodní a občanské právo.
Vybavený apartmán a pokoje v centru sportovně rekreační oblasti. Úschovna kol a lyží, parkování, wifi internet. (*I)

Reklama – Google