O klubu

Co to je Šumavský klub ?

Jedná se o adresář osob, kteří se zaregistrovali na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ

Proč se stát členem klubu ?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, pak je vhodné se stát členem Šumavského klubu.

Pravidla pro členství v klubu.

Vyplňujte jen pravdivé údaje. Všechny údaje (vyjma systémového jména a hesla) budou veřejně přístupné, tedy položky jejichž vyplňování je nepovinné vyplňujte s rozvahou. Např. u adresy je vhodné uvést město a stát kde bydlíte, tj. přesnou adresu uvádět nemusíte (ale pokud chcete, klidně můžete).

Je zakázáno pořizovat nesmyslné zápisy.

Zejména je zakázáno učinit takový zápis či odkaz, který svým charakterem může

Rozhodování o tom, zda určitý zápis porušuje tyto podmínky, je výlučnou kompetencí správce klubu. V případě zjištění, že zápis není v souladu s těmito podmínkami, bude z databáze kompletně odstraněn.

Zároveň prosím ostatní čtenáře, aby případně upozornili správce klubu na existenci zápisu, který výše uvedené podmínky porušuje.

Výhradní odpovědnost za případné právní důsledky umístění zápisu nese původce záznamu, nikoliv správce klubu či WWW serveru.

Každý, kdo zadává o sobě jakékoli údaje v rámci serveru ŠumavaNet.CZ, uděluje tímto provozovateli serveru výslovný souhlas dle §5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. k tomu že tyto údaje budou v rámci stránek na serveru ŠumavaNet.CZ zveřejněny, tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Každý, kdo zadává o sobě jakékoli údaje v rámci serveru ŠumavaNet.CZ si je vědom možnosti, že k údajům jím zadaným mohou mít přístup i osoby z jiných států a jsou s tím srozuměni.

Nikdo není oprávněn zadávat osobní údaje týkající se jiné osoby do vytvořené databáze, zadané údaje doplňovat či pozměňovat, bez písemného souhlasu dané osoby.

Provozovatel serveru nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost osobních údajů zadaných třetími osobami, zpřístupněných v rámci stránek na serveru ŠumavaNet.CZ , ani za případné zásahy třetích osob do těchto údajů.

Provozovatel se zavazuje osobní údaje zadané v rámci stránek na serveru ŠumavaNet.CZ neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat ani neposkytovat třetím osobám, způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem stránek ŠumavaNet.CZ.

O aplikaci

Autoři se těší na připomínky, náměty, nápady a to nejen k této aplikaci, ale i k Informačnímu serveru ŠumavaNet.

Pokud se Vám v některých okamžicích bude zdát chování aplikace podivné (např. ve výpisu nevidíte nově zadaná data atd.) použijte příkaz Obnovit resp. Reload či Refresh Vašeho prohlížeče ( v Internet Exploreru stačí stisk klávesy [F5] ).
Pokud problém nezmizí, kontaktujte správce aplikace.

Kontakt

Informace, dotazy, připomínky a náměty směřujte na správce klubu.

Správce klubu & autor www aplikace klub :

Mgr. Pavel Hladký
e-mail : phladky@sumavanet.cz
tel. 376 322 410 , 604 828331