V době postní, tedy v době od Popeleční středy do Velikonoc, se v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě konají každý pátek tzv. kající procesí.

Kající procesí vypadá tak, že klášterem prochází průvod zdejších bratří, kteří se hlasitě modlí.

„Modlíme se především za Vás, kteří jste s naším klášterem jakýmkoli způsobem spojeni nebo jej podporujete jak modlitbami, tak materiálně, ale také i za ochranu naší země,“ uvedl zdejší převor Jan Justin Berka.

Podle křesťanské tradice vyjadřuje sedm kajících žalmů nářek nad našimi hříchy, prosbu Boha o slitování a naději v jeho pomoc. Litanie Sanctorum se pak obrací ke všem svatým, kteří mohou u Boha dosáhnout mocné přímluvy, jelikož pro jejich spravedlnost a svatost s jakou žili zde na zemi, je jejich přímluva u Boha milejší.

Kající průvod začíná vždy v 9.30 a mniši upozorňují na to, že procesí se koná i za ukončení války na Ukrajině.

Vyšebrodský klášter je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech, která je chráněna jako národní kulturní památka České republiky.

Klášter je významným centrem českého tradičního katolicismu, denně umožňuje věřícím účast na mši v klasickém římském ritu. Klášter založil roku 1259 Vok I. z Rožmberka.

Text: Pavel Pechoušek
Foto: archiv Turistického spolku Lipenska

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
Komplexní služby v oboru stavební výroby i dílčí práce. Od projektu, rozpočtu, stavebního povolení až po kolaudaci.
Nekuřácká chalupa až pro 13 osob, vhodné pro klidnou dovolenou, parkování, venkovní posezení, grilování. (*I)

Reklama – Google