| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

závěrečný účet 2007 - 1.část

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2007

(dle § 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)


       
V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Finanční rozpočet obce na rok 2007 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Javor dne 15.12. 2006 a v průběhu roku 2007 byl upraven rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce.


1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v Kč)

 

Schválený

 

Rozpočtová opatření

Upravený

Plnění k 31.12.

% plnění k upravenému rozpočtu

 Daňové

357 500,00

67 000,00

424 500,00

406 519,17

110,60

 Nedaňové

310 500,00

212 000,00

522 500,00

506 482,72

96,9

 Kapitálové

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

 Přijaté dotace

6 960,00

186 160,00

193 120,00

193 113,00

100,00

 Příjmy celkem

679 960,00

465 160,00

1 145 120,00

1 169 114,89

102,10

 Běžné

590 200,00

158 000,00

748 200,00

685 308,38

91,60

 Kapitálové

0,00

420 000,00

420 000,00

439 184,91

104,60

 Výdaje celkem

590 200,00

578 000,00

1 168 200,00

1 124 493,29

96,30

 Saldo: příjmy - výdaje

89 760,00

-112 840,00

-23 080,00

44 621,60

193,30

Třída 8 – financování

 

 

 

 

 

 Přijaté půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

 Splátky úvěrů

0

0

0

0

0

 Fond rezerv

0

0

0

0

0

 Fond sociální

0

0

0

0

0

 Prostředky minulých let

 

112 840,00

23 080,00

-44 621,60

193,30

 Financování celkem

-89 760,00

112 840,00

23 080,00

-44 621,60

193,30


Financování v r. 2007 představovalo změnu stavu na bankovních účtech obce - zvýšení o 44 621,60 Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ