| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

rozpočtový výhled 2009 - 2011
Obec Javor
Rozpočtový výhled 
na r.2009 - 2011 (v tis. Kč)
    2009 2010 2011
A   PS k 1.1. 800 560 230
P1 třída 1 Daňové příjmy 400 410 410
P2 třída 2 Nedaňové příjmy 300 300 300
P3 třída 3 Kapitálové příjmy 10 10 10
P4 třída 4 Přijaté dotace 200 200 200
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem po konsolidaci 910 920 920
P5   úvěry krátkodobé ř.8113      
P6   úvěry dlouhodobé ř.8123      
P8   příjem z vydání krátkodob. dlu-      
hopisů ř.8111
P9   příjem z vydání dlouhodob. dlu-      
hopisů ř.8121
P10   ostatní-aktivní likvidita      
Pf P5-P10 Přijaté úvěry a kom.obligace,akt.      
likvidita
P Pk+Pf Konsolidované příjmy CELKEM 910 920 920
V1 třída 5 Běžné výdaje 1811 650 650 650
V2 třída 6 Kapitálové výdaje 500 600 300
Vc V1+V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 1150 1250 950
V4   splátka jistiny krátk.úvěr-8114      
V5   splátka jistiny dlouh.úvěr-8124      
V7   splátka jistiny krátk.dluhop.8112      
V8   splátka jistiny dlouh.dluhop.8122      
V9   ostatní (aktiv.likvidita)      
Vf V4-V9 Splátky jistin úvěrů,dluhop.likvidita      
V Vk+Vf Konsolidované výdaje CELKEM 1150 1250 950
D P-V Hotovost běžného roku -240 -330 -30
E A+D Hotovost na konci roku 560 230 200
Kapitálové výdaje budou zaměřeny na zajištění pitné vody pro občany Javora 
Prioritou budou opravy místních komunikací
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ