| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

úprava rozpočtu 2007 2.část / návrh/
§ Text PŘÍJMY v tis. Kč   VÝDAJE v tis. Kč  
SR k 30.9. UR   SR k 30.9. UR
1111 Daň z př.FO ze z.č. 66,00 64,02 66,00   0,00 0,00 0,00  
1112 Daň z př.FO z v.č. 12,00 10,50 12,00   0,00 0,00 0,00  
1113 Daň z př. FOz k.v. 5,00 3,94 5,00   0,00 0,00 0,00  
1121 Daň z př.právn.osob 75,00 83,10 90,00   0,00 0,00 0,00  
1122 Daň z př.PO za obce 0,00 51,12 52,00   0,00 0,00 0,00  
1211 DPH 130,00 98,54 130,00   0,00 0,00 0,00  
1341 MP ze psů 1,50 1,30 1,50   0,00 0,00 0,00  
1511 Daň z nemovitostí 68,00 46,58 68,00   0,00 0,00 0,00  
  Daňové příjmy 357,50 359,10 424,50   0,00 0,00 0,00  
4112 Nein.dot.ze st.rozp. 0,00 6,96 6,96   0,00 0,00 0,00  
4116 Ost.neinv.transf.ze SR 0,00 0,00 9,28          
4122 Neinv. přij.dot.od krajů 0,00 0,00 26,19          
4222 Invest.dot. od krajů 0,00 0,00 150,00   0,00 0,00 0,00  
 Dotace celkem 0,00 6,96 192,43   0,00 0,00 0,00  
        C E L K E M 673,00 734,73 1034,43   850,00 672,13 1168,20  
Financování celkem-ztráta     133,77          
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ