| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.4 ze dne 19.1.2007

Obec Javor

19. ledna 2007

 

                                                                                     Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Javor

které se konalo 19.ledna 2007 od 19,00 hod

v Obecním domě v Javoru

 

 

19/07 členové ZO projednali návrh na využití dotace od KÚPK, odbor regionálního rozvoje. Investiční dotace by měla být využita z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Členové ZO navrhli opravu a celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích Javor a Loučany. V Javoře by se jednalo o položení nového vedení u ca 10 lamp a v Loučanech by se měly vyměnit veškeré sloupy za nové a 1 světlo vybudovat nové.

 

      20/07  členové ZO vzali na vědomí rozhodnutí MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního   rozvoje, o povolení změny užívání stavby rekr. domku EV 11. Nové využití rodinný dům na pozemku parcel.č.st. 27 a 213/2 v k.ú. Loučany.

 

 

21/07  členové ZO vzali na vědomí potvrzení MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního

      rozvoje, o existenci stavby – garáž na pozemku parcel č.st. 20/1 a 20/2 v k.ú. Loučany.

 

 

      

Ověřovatelé zápisu:

 

Rudolf Šimčo

 

                                                                                                    Eleonora Kraftová

Magdaléna Krejčová                                                                               starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ