| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.3 ze dne 15.12.2006

Obec Javor

18. prosince 2006

 

                                                                                        Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Javor

které se konalo 15. prosince 2006 od 19,00 hod

v Obecním domě v Javoru

 

 

14/06 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jednomyslně schválilo přebytkový finanční rozpočet obce Javor na r. 2007 s příjmy v částce 679,96 tis. Kč a výdaji ve výši 590,2 Kč. Přebytek je ve výši 89,76 tis. Kč.

 

15/06  Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2007 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

 

16/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky a místostarostky o dosud uskutečněných jednání s ZD Janovice ve věci bezúplatného předání vodovodu v Javoru do majetku a správy obce.

 

17/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o odstranění stavby dle     § 88, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších právních úprav - zděné oplocení na pozemku parcel č.21/1, 23/5, 213/9, 257 v k.ú. Loučany

 

18/06 Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost Okresního sdružení hasičů ČMS k poskytnutí věcného daru do tomboly na březnový hasičský ples.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Zdeněk Bytel

 

 

                                                                                                    Eleonora Kraftová

Magdaléna Krejčová                                                                                  starostka

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ