| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.2 ze dne 17.11.2006

Obec Javor

21. listopadu 2006

 

                                                                                     Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Javor

které se konalo 17. listopadu 2006 od 19,00 hod

v Obecním domě v Javoru

 

 

11/06  Členové ZO pověřili starostku a první místostarostku dalším jednáním s ZD Janovice ve věci bezúplatného předání vodovodu v Javoru do majetku a správy obce. Zastupitelstvo souhlasilo, že náklady spojené s dovezením pitné vody cisternou uhradí obec (pro potřeby zajištění pitné vody na sraz seniorů).

 

12/06  Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že zimní údržba - pluhování komunikace v Javoru bude zajištěna pracovníkem ZD Janovice nad Úhlavou a v Loučanech na základě smlouvy o díle se soukromou farmou pí. Libuší Červenou z Týnce.

 

13/06  Zastupitelstvo projednalo ústní žádost p. Petra Nováka o pokácení porostu – olší v obecním porostu lesa. Zastupitelstvo schválilo žádost o pokácení olší s podmínkou dozoru lesního hospodáře p. Potužáka.

 

 

 

Zapsala: Věra Turečková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ludvík Terš

 

 

                                                                                                          Eleonora Kraftová

Miluše Šimčová                                                                                         starostka

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ