| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.46 ze dne 11.8.2006

Obec Javor

11. 08. 2006

 

                                                                               Usnesení ze  48. zasedání zastupitelstva obce Javor,

které se konalo 11. 8. 2006 od 20. hodin

na obecním úřadě Javor

 

 

 

209/06 členové ZO vzali na vědomí zapojení obce do projektu komunitní plánování sociálních služeb na území regionu Klatovska a to převážně služeb pro seniory, mládež a rodinu, zdravotně postižené občany. V několika příštích týdnech obdrží každá domácnost leták s popisem projektu.

 

210/06 členové ZO projednali a schválili úpravu finančního rozpočtu na rok 2006 a předložil ho členům ZO ke schválení, s příjmy 744,90 tis.Kč  a výdaji 1151,70 tis. Kč. Je schodkový částkou 406,80 tis. Kč a schodek bude kryt z přebytku min.let. K návrhu úpravy FR na rok 2006 nebyly vzneseny žádné připomínky ani z řad občanů.

 

211/06 členové ZO vzali na vědomí odevzdání kandidátních listin registračnímu úřadu pro Volby do zastupitelstev konané 20. a 21. října 2006.

 

212/06 členové vzali na vědomí oznámení a zahájení řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod z volných kan.výustí. Dne 22.8.06 proběhne ústní jednání na MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, s dalšími účastníky řízení.

 

213/06 členové ZO vzali na vědomí dopis manželům Bártovým, ohledně nedovoleného odkládání odpadu na veřejné prostranství obce Javor , při jejich pobytu koncem července, v rekreačním domku E8. A jejich následnou odpověď k tomuto problému.

 

214/06 členové ZO vzali na vědomí dopis Katastrálního úřadu Klatovy s konečným rozhodnutím ve věci odkoupení pozemku v k.ú. Loučany, p. Bc Králem.

 

      

 

 

 

       Zapsala: L. Nováková

 

       Ověřovatele zápisu: p. M. Krejčová

 

                                        p. R. Šimčo

 

 

 

        Magdalena Krejčová                                                                     Eleonora Kraftová

             místostarostka                                                                                  starostka

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ