| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočtový výhled na rok 2011 - 2013
Rozpočtový výhled
na rok 2011 - 2013 (v tis. Kč)
    2011 2012 2013
  PS k 1.1. 2000 2270 2270
třída 1 Daňové príjmy 800 500 500
třída 2 Nedaňové příjmy 140 100 50
třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0
třída 4 Přijaté dotace 200 200 200
P1+P2+P3 Příjmy celkem po konsolidaci 1140 800 750
  úvěry krátkodobé ř. 8113      
  úvěry dlouhodobé ř. 8123      
  příjem z vydání krátkodobých dluhopisů ř. 8111      
  příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř. 8121      
  ostatní aktivní likvidita      
P5-P10 přijaté úvěry a kom. obligace aktivní likvidita      
Pk+Pf Konsolidované příjmy celkem 1140 800 750
třída 5 Běžné výdaje 1811 670 600 600
třída 6 Kapitálové výdaje 200 200 200
V1+V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 870 800 800
  splátka jistiny krátkodobý úvěr 8114      
  splátka jistiny dlouhodobý úvěr 8124      
  splátka jistiny krátkodobý dluhopis 8112      
  splátka jistiny dlouhodobý dlouhopis 8122      
  ostatní (aktivní likvidita)      
V4-V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisová likvidita      
Vk+Vf Konsolidované výdaje celkem 870 800 800
P-V Hotovost běžného roku 270 0 -50
A+D Hotovost na konci roku 2270 2270 2220
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ