| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Návrh rozpočtu na rok 2011

Obec Javor

 

Návrh finančního rozpočtu obce Javor na r. 2011

 

Příjmy:

  1. Daňové příjmy:

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti…………………….130 000 Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti …… 6 000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů………………..  11 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob ……………………………………...220 000 Kč

Daň z přidané hodnoty ………………………………………………..250 000Kč

Místní poplatek ze psů…………………………………………………   1 500 Kč

Dotace na výkon státní správy ……………………………………….   79 800 Kč

Daň z nemovitosti …………………………………………………….. 120 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce …………………………….  20 000 Kč

Daňové příjmy celkem ………………………………………………..838 300 Kč

 

  1. Příjmy z vlastní činnosti obce:

Příjmy z těžby dřeva v obecních lesích ………………………………100 000 Kč 

Příjmy za vytříděný odpad ……………………………………………  35 000 Kč

Příjmy z vodného v Loučanech ………………………………………     1 000 Kč

Příjmy z pronájmu obecních nemovitostí ……………………………        500 Kč

Náhrady tel. poplatků VTS + MT ……………………………………         500 Kč

Příjmy z úroků běžného účtu obce ………………………………….      10 000 Kč

Příjmy z vlastní činnosti obce celkem………………………………. ..    147 000 Kč

 

 

Příjmy obce celkem za rok 2011 …………………………………….  985.300 Kč

 

 

 

 

Výdaje:

1.      Běžné výdaje:

Pěstební činnost a zabezpečení těžby v obecních lesích …………….     86 000 Kč

Činnost odborného lesního hospodáře v obecních lesích …………...     20 000 Kč

     Opravy místních komunikací ………………………………………...      10 000 Kč

     Výdaje na dopravní obslužnost – provoz autobusové linky ………..       2 000 Kč

     Pitná voda v Loučanech – vzorky, ostatní služby …………………..        5  000 Kč

     Dešťová kanalizace …………………………………………………..       20 000 Kč

     Příspěvky obce na mateřskou školu ………………………………...         5 000 Kč

     Příspěvky obce na základní školu …………………………………..        52 000 Kč

     Dárky pro občany při životních výročích + setkání důchodců ……        10 000 Kč

     Veřejné osvětlení – opravy – Javor + Loučeny ……………………      200 000 Kč

     Veřejné osvětlení – elektrická energie …………………………….          20 000 Kč

     Svoz nebezpečných odpadů ………………………………………..           10 000 Kč

     Svoz komunálních odpadů …………………………………………          50 000 Kč

 

 

     Vzhled obce a veřejná zeleň

      PHM ………………………………………………………………              9 000 Kč

      Mzdy OOV dohoda………………………………………………               5 000Kč

      Ostatní služba veř. zeleň……………………………………….                  4 000 Kč

     Sbor dobrovolných hasičů – PHM + materiál ……………………           10 000 Kč

     Odměny členů zastupitelstva obce ………………………………..            60 000 Kč

     Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ……………… ……               6 000 Kč

 

 

2.        Výdaje obecního úřadu:

Dohody o provedení práce – zpracování účetnictví………………………….30 000 Kč

Cestovné ……………………………………………………………………….  3 000 Kč

Odborné publikace + tisk …………………………………………………….. 5 000 Kč

Elektrická energie ……………………………………………………………..12 000 Kč

Poštovné ………………………………………………………………………..  2 000 Kč

Ostatní materiál + služby …………………………………………………     130 000 Kč

Služby telekomunikací ………………………………………………………..  20 000 Kč

Služby peněžních ústavů ……………………………………………………... 10 000 Kč

Pojistné obecního majetku ……………………………………………………  3 000 Kč

Opravy a údržba obecního úřadu ……………………………………………50 000 Kč

Členské poplatky SMO, apod.………………………………………                 3 000 Kč

Daň z příjmů za obce …………………………………………………………  20 000 Kč

Pohoštění ………………………………………………………………………   1 000 Kč

Školení a vzdělávání ………………………………………………………….    6 000 Kč

 

 

Výdaje obce celkem …………………………………………………………879.000 Kč

 

Finanční rozpočet je sestaven jako přebytkový v částce 106.300 Kč .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26.11.2010

 

 

Sejmuto: 15.12.2010

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ