| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č. 37 ze dne 21.10.2005 Obec Javor

 21. 10. 2005

 

 

 Usnesení z 37.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo  dne 21. 10. 2005 od 19.hodin na OÚ Javor

 

 

142/05 členové ZO vzali na vědomí dokončení komunikace v Loučanech. Oprava byla dokončena dne 19.10.2005. Veškerou  dokumentaci   zašle p. Nováková p. Mgr. Stejskalové z Plzeňského kraj. úřadu , podepsání smlouvy dotace na tuto opravu, přijetím fin.částky 120000,-Kč.Celková oprava komunikace činí 333 735,-Kč.

143/05 členové ZO vzali na vědomí informaci p. Haranta o velmi špatném stavu střechy hasičské zbrojnice v Loučanech.Pan Šimčo zajistí firmu, která by závady odstranila. Jestli,že nedojde k opravě ještě letos, pan Harant částečně střechu opraví a příští rok bude nutná generální oprava.

144/05 členové ZO vzali na vědomí informace p. Ing. Trávníka, starosty obce Klenová, o organizaci setkání seniorů. V letošním roce se uskuteční pod záštitou klenovské obce.p. Nováková nahlásí počet seniorů v Javoře.Následné vyúčtování bude rozděleno dle počtu obyvatel.

145/05 členové ZO vzali na vědomí žádost p. Klepala z Klatov , který požádal o připojení vodovodu z nemovitosti v  Loučanech na veřejný vodovod. Členové ZO připojení jednohlasně odsouhlasili s tím, že náklady s výkopem a materiálem si bude hradit pan Klepal.

146/05 členové ZO vzali na vědomí dopis MěÚ Klatovy, odbor soc. věcí a zdravotnictví  ohledně nového komunitního plánování  soc. služeb a zapojení do projektu. Jelikož však zákon o sociálních služeb není zatím schválen vládou ČR, nemá zastupitelstvo přesně dané podmínky projektu a následně i povinnosti, které budou z toho vyplývat.Proto  členové ZO rozhodli se zatím zdržet hlasování o vstupu do komunitního soc. projektu.

147/05  členové ZO vzali na vědomí připomínku k špatnému převedení faktur p. Kelnerovi, který zajišťoval opravu veřejného vodovodu v Loučanech. Paní Kraftová byla předsedou FK vyzvána k nápravě, aby nedošlo k fin.ztrátě obec. Financování a následným problemům v roční uzávěrce.

 

 

                Zapsala: L. Nováková

 

    

      Ověřovatelé zápisu:            p.  J. Harant                  

                                             p. R. Šimčo 

 

 

 

                                              Magdalena Krejčová                                   Eleonora Kraftová

                                                místostarostka                                             starostka

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ