| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

návrh finančního rozpočtu na rok 2010  

Obec Javor

 

Návrh finančního rozpočtu obce Javor na r. 2010

 

Příjmy:

  1. Daňové příjmy:

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti…………………….130 000 Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti …… 12 000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů………………..  10 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob ……………………………………...220 000 Kč

Daň z přidané hodnoty ………………………………………………..250 000Kč

Místní poplatek ze psů…………………………………………………   1 500 Kč

Dotace na výkon státní správy ……………………………………….    7 400 Kč

Daň z nemovitosti ……………………………………………………..  69 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce …………………………….  30 000 Kč

Daňové příjmy celkem ………………………………………………..729 900 Kč

 

  1. Příjmy z vlastní činnosti obce:

Příjmy z těžby dřeva v obecních lesích ………………………………140 000 Kč 

Příjmy za vytříděný odpad ……………………………………………  35 000 Kč

Příjmy z vodného v Loučanech ………………………………………     2 000 Kč

Příjmy z pronájmu obecních nemovitostí ……………………………    1 000 Kč

Náhrady tel. poplatků VTS + MT ……………………………………     1 000 Kč

Příjmy z úroků běžného účtu obce ………………………………….      12 000 Kč

Příjmy z vlastní činnosti obce celkem……………………………….    191 000 Kč

 

 

Příjmy obce celkem za rok 2010 …………………………………….    920 900 Kč

 

 

 

 

Výdaje:

1.      Běžné výdaje:

Pěstební činnost a zabezpečení těžby v obecních lesích …………….   120 000 Kč

Činnost odborného lesního hospodáře v obecních lesích …………...     20 000 Kč

     Opravy místních komunikací ………………………………………...   100 000 Kč

     Výdaje na dopravní obslužnost – provoz autobusové linky ………..       1 700 Kč

     Pitná voda v Loučanech – vzorky, ostatní služby …………………..        5 000 Kč

     Dešťová kanalizace …………………………………………………..       20 000 Kč

     Příspěvky obce na mateřskou školu ………………………………...         4 000 Kč

     Příspěvky obce na základní školu …………………………………..        50 000 Kč

     Dárky pro občany při životních výročích + setkání důchodců ……       10 000 Kč

     Veřejné osvětlení – opravy – Javor + Loučeny ……………………      300 000 Kč

     Veřejné osvětlení – elektrická energie …………………………….         20 000 Kč

     Svoz nebezpečných odpadů ………………………………………..           5 000 Kč

     Svoz komunálních odpadů …………………………………………         50 000 Kč

 

 

     Vzhled obce a veřejná zeleň – malotraktor na sekání trávy …….        100 000 Kč

                                                     - úprava návsi Loučany ………………    100 000 Kč

                                                      -ostatní služby – údržba …………..           12 000 Kč

     Sbor dobrovolných hasičů – PHM + materiál ……………………            5 000 Kč

     Odměny členů zastupitelstva obce ………………………………..           80 000 Kč

     Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ……………… ……              5 000 Kč

 

 

2.        Výdaje obecního úřadu:

Dohody o provedení práce – zpracování účetnictví………………………….30 000 Kč

Cestovné ……………………………………………………………………….  3 000 Kč

Odborné publikace + tisk ……………………………………………………..12 000 Kč

Elektrická energie ……………………………………………………………..12 000 Kč

Poštovné ………………………………………………………………………..  1 000 Kč

Ostatní materiál + služby …………………………………………………….. 50 000 Kč

Služby telekomunikací ………………………………………………………..  20 000 Kč

Služby peněžních ústavů ……………………………………………………... 10 000 Kč

Pojistné obecního majetku ……………………………………………………  3 000 Kč

Opravy a údržba obecního úřadu ……………………………………………25 000 Kč

DHDM – externí pevný disk k PC……………………………………………   5 000 Kč

Členské poplatky do Svazu měst a obcí………………………………………  3 000 Kč

Daň z příjmů za obce ………………………………………………………… 30 000 Kč

 

 

Výdaje obce celkem …………………………………………………………1 211 700 Kč

 

Finanční rozpočet je sestaven jako schodkový v částce 290 800 Kč s tím, že rozdíl bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ