| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

přerušení dodávky elelktřiny v obci Javor i Loučany dne 28.4.2010

Obec Javor Javor 21

340 21 Janovice nad Úhlavou


 


vÁš DOPIS ZNAČKY I ZE DNE


NAŠE ZNAČKA


VYŘIZUJE/LINKA

Krotký / 840 840 840


MíSTO ODESLÁNí/DNE

V Plzni 18.3.2010


 


Přerušení dodávky elektřiny

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,

k provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni přerušit dodávku elektřiny ve Vaší spádové obci a to dle následujícího harmonogramu:

 

dne

28.4.2010

od

08:00

do

16:00

hod.

v obci

 

 

Javor

 

 

 

část obce

 

 

Celý Javor

 

 

 

dne

28.4.2010

od

08:00

do

16:00

hod.

v obci

 

 

Loučany

 

 

 

část obce

 

 

Celé Loučany

 

 

Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích Č. 128/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst. 1 , zákona Č. 2/2003 Sb. o umístění oznámení na úřední desku Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.

Dodávka elektřiny bude přerušena z důvodu: práce na vedení 22kV

Přerušení dodávky elektřiny je v nezbytném rozsahu provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmeno d), bod 6 Energetického zákona Č. 458/2000 Sb.

Žádáme Vás o pochopení pro toto nezbytné omezení. Dodávku obnovíme v nejkratším možném čase po ukončení prací. Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud platným způsobem.

di 1/ I

S pozdravem fI. l:...J Milena Linhartová

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. na základě plné moci

ČEZ Zákaznické služby, S.LO., IČ: 26376547, DIČ: CZ26376547,

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16425,

ve věcech obchodu s elektřinou a distribuce elektřiny je oprávněna jednat na základě smlouvy o poskytování služeb a plné moci za jednotlivé společnosti Skupiny ČEZ.

   Kontaktní údaje pro komunikaci:      Plzeň, Guldenerova 2577/19,30328 I tel.: 840840840, fax: 378 002 008

e-l11ail:cez@cez.cz, WWV>I,cez,czl

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ