| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

rozpočtový výhled na rok 2010 -2012
Rozpočtový výhled
na rok 2010 - 2012 (v tis. Kč)
    2010 2011 2012
  PS k 1.1. 560 230 200
třída 1 Daňové príjmy 410 410 500
třída 2 Nedaňové příjmy 300 300 50
třída 3 Kapitálové příjmy 10 10 10
třída 4 Přijaté dotace 200 200 200
P1+P2+P3 Příjmy celkem po konsolidaci 920 920 960
  úvěry krátkodobé ř. 8113      
  úvěry dlouhodobé ř. 8123      
  příjem z vydání krátkodobých dluhopisů ř. 8111      
  příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř. 8121      
  ostatní aktivní likvidita      
P5-P10 přijaté úvěry a kom. obligace aktivní likvidita      
Pk+Pf Konsolidované příjmy celkem 920 920 960
třída 5 Běžné výdaje 1811 650 650 500
třída 6 Kapitálové výdaje 600 300 200
V1+V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 1250 950 700
  splátka jistiny krátkodobý úvěr 8114      
  splátka jistiny dlouhodobý úvěr 8124      
  splátka jistiny krátkodobý dluhopis 8112      
  splátka jistiny dlouhodobý dlouhopis 8122      
  ostatní (aktivní likvidita)      
V4-V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisová likvidita      
Vk+Vf Konsolidované výdaje celkem 1250 950 700
P-V Hotovost běžného roku -330 -30 260
A+D Hotovost na konci roku 230 200 460
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ