| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.26 ze dne 17.10.2008

Obec Javor

24.října 2008

 

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 17. října 2008

v obecním domě v Javoru od 19:00 hod.

92/08  Zastupitelstvo obce Javor projednalo nová rozpočtová opatření a odsouhlasilo:

§         Rozpočtové opatření čís. 10

        příjemdotace na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev v částce 20 000 Kč (zaúčt. na UZ 98193 4111 = 20 000 Kč)

        výdaje na  zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev v částce 20 000 Kč (zaúčt. na UZ 98193 6115 = 20 000 Kč)

§         Rozpočtové opatření čís. 11– příspěvek na obnovu a zjištění lesních porostů – přirozená + umělá sadba v částce 24 680 Kč (zaúčt. příjmy na 4122 = 24 680 Kč),

§         Rozpočtové opatření čís. 12

- příjmy z prodeje pohlednic obce v částce 2000 Kč (zaúčt. na 6171 2112 =  2000 Kč);

- výdaje na nákup pohlednic obce v částce 2 400 Kč (zaúčt. 6171 5138 = 2 400 Kč);

§         Rozpočtové opatření čís. 13– příspěvek do Sdružení vlastníků obecních lesů v částce 600 Kč (zaúčt. na 1032 5229 = 600 Kč).

 

93/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhlášení obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, Seznam vyhlášených soutěží :

Variabilní

Obec

Katastrální

Druh

Druh

Výměra

Vyhlašovaná

Stanovená

symbol

 

území

evidencel

pozemku

pozemku

min. cena pro

kaucevKč

kauce

 

 

Parcel ní

 

vha

1. kolo v Kč

 

 

 

 

číslo

 

 

 

 

56280803

Javor

Javor

KN 112/2

orná půda

0,0664

610

OKč

56380803

Javor

Javor

KN 344/l6

orná půda

0,2078

2930

OKč

56480803

Javor

Javor

KN 344/l7

orná půda

0,1624

2290

OKč

56580803

Javor

Javor

KN 344/18

orná půda

0,1329

1870

OKč

56680803

Javor

Javor

KN 344/20

orná půda

0,1685

2380

OKč

56780803

Javor

Javor

KN 405/18

trvalý

0,0819

1 190

OKč

 

 

 

 

travní

 

 

 

 

 

 

 

porost

 

 

 

 

94/08 ZO vzalo na vědomí jednání dne 29.10. 2008 na MěÚ Klatovy na výstavbu biocentra pod Týncem

 

95/08 Zastupitelstvo odložilo volbu starosty na další zasedání.

 

 

 

 

Ověřovatelé:

Ludvík Terš

                                                                                                              Miluše Šimčová

                                                                                                                zástupce obce

Josef Harant

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ