USNESENÍ Č.18 ZE DNE 22.3.2008 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.18 ZE DNE 22.3.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.18 ze dne 22.3.2008

Obec Javor

23. února 2008

 

                                                                                Usnesení z 18.zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 22. února 2008

 

67/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky přezkumu hospodaření.

 

68/08 ZO schválilo prodej 20 ks akcií České spořitelny za částku Kč 95 000,- a uložilo místostarostce zajistit výhodné zhodnocení této částky.

 

69/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-informaci o polomech v obecních lesích – budou zpracovány na palivové dřevo pro OÚ.

-vzaly na vědomí sdělení MěÚ/ OVÚP Klatovy k překopu místní komunikace z důvodu přípojky elektřiny k nemovitosti pí. Jarenové.

 

 

 

 

 

Ludmila Nováková                                                                             Eleonora Kraftová

místostarostka                                                                                                starostka

 

 

Ověřovatelé:

p. Šimčo

                                                                                                             

                                                                                                                     

p. Terš

 

                                                                                                                     

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ