VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

výroční zpráva za rok 2007


Výroční zpráva za rok 2007
V roce 2007 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
a)počet podaných žádostí o informace: 0
b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c)opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d)výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
e)další informace o uplatňování tohoto zákona: ----

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ