USNESENÍ Č.16 ZE DNE 14.12.2007 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.16 ZE DNE 14.12.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.16 ze dne 14.12.2007

Obec Javor

26. prosince 2007

 

                                                                                   Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 14. prosince 2007

v obecním domě v Javoru od 19:00

 

59/07 ZO schválilo finanční rozpočet na rok 2008 s příjmy 680,2 tis.Kč  a výdaji 620,7 tis. Kč. ANO-8, NE-0.

 

60/07 ZO projednalo a schválilo úpravu finančního rozpočtu u příjmů z těžby dřeva v obecních lesích o Kč 110 000,-.

 

61/07 ZO vzalo na vědomí dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje pro SDH obce Javor ve výši Kč 690,-.

 

62/07 ZO odsouhlasilo záměr opravit akumulační kamna v kanceláři OÚ.

 

63/07 ZO bylo seznámeno s nákupem leteckého snímku obce Javor, Loučany ve výši Kč 4 000,-

  

64/07 ZO schválilo definitivní KPSS bez připomínek

 

Ověřovatelé:

p. Terš

 

 

 

                                                                                        

sl. Šimčová

 

 

 

Eleonora Kraftová                                                                                          Ludmila Nováková

      starostka                                                                                                        místostarostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ