USNESENÍ Č.13 ZE DNE 21.9.2007 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.13 ZE DNE 21.9.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.13 ze dne 21.9.2007

Obec Javor

27. září 2007

 

                                                                                      Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 21. září 2007

v obecním domě v Javoru od 19:00

 

 

47/07 Paní Kramárová z Loučan žádala o pomoc při likvidaci krys na svém pozemku. ZO doporučilo, aby si výše jmenovaná na vlastní náklady zakoupila přípravek na hubení těchto tvorů.

48/07 ZO neodsouhlasilo rekonstrukci kNN formou překopu MK u pí. Jarenové, která žádala o souhlas se vstupem na MK.

49/07 ZO se nedohodlo, zda mají přijmout nabídku ČS na odkoupení 200 kusů akcií za celkovou cenu Kč 95 000,-.

50/07 ZO zamítlo poskytnutí sponzorského daru pro ZŠ Janovice na zakoupení lyžařských běžek.

 

 

Ověřovatelé:

p. Krejčová

 

 

 

                                                                                        

p. Harant

 

 

Eleonora Kraftová

                                                                                                          starostka

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ