USNESENÍ Č.8 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 27.4.2007 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.8 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 27.4.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.8 z mimořádného zasedání dne 27.4.2007

Obec Javor

5. května 2007

 

                                                                      Usnesení z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Javor

které se konalo 27. dubna 2007 od 19,00 hod

v Obecním domě v Javoru

 

34/07 Zastupitelstvo rozhodlo o odstranění železných tyčí na obecním pozemku v Loučanech u č.p.11. Zároveň pověřilo OÚ Javor písemně vyrozumět o této skutečnosti pí. Brilmajerovou.

 

35/07 Oprava přejezdového můstku z účelové komunikace pod „chalupami“ bude projednána s dodavatelskou firmou.

 

36/07 Zastupitelstvo rozhodlo v písemné odpovědi uvést, že v současné době se jedná o převodu vodovodu s JZD Janovice n. Úhl. na obec Javor. Po převodu bude přednostně opraveno potrubí stávajícího vodovodního řadu k řádnému zásobování pitnou vodou dosavadních odběratelů. V příštích letech bude proveden průzkum vodního zdroje tak, aby mohl být vodovod rozšířen do všech částí Javora, bude zpracována projektová dokumentace odborníkem.. K financování stavby  bude požádáno o dotaci a využity vlastní finanční prostředky, které jsou nyní výhodně uloženy. Zatím žádosti p. Procházky a manž. Karasových budou vedeny v evidenci obce.

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 Rudolf Šimčo                                                                      

 

 

Eleonora Kraftová

                                                                                                                 starostka

Ludvík Terš

                                  

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ