USNESENÍ Č.7 ZE DNE 13.4.2007 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.7 ZE DNE 13.4.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.7 ze dne 13.4.2007

Obec Javor

18. dubna 2007

 

                                                                         Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Javor

které se konalo 13. dubna 2007 od 19,00 hod

v Obecním domě v Javoru

 

31/07 ZO vzalo na vědomí, že bylo provedeno vyčištění odvodních struh dešťové kanalizace v Javoře odbornou firmou p. Macha ze Skelné Huti.

 

32/07 ZO projednalo a následně schválilo  připomínku p. Nováka ohledně propadajícího kanálu , který je neustále ničen přejezdem linkového autobusu. Tato oprava proběhne při výkopových pracích v průběhu rekonstrukce veřejného osvětlení. Dále požádal zastupitelstvo o vybudování chodníčku s výplní drtě v zadní části obecního úřadu , aby nedocházelo k vlhnutí a opadávání zdiva budovy.

 

33/07 ZO vzalo na vědomí připomínku sl. Šimčové k nepřehledné dopravní situaci na křižovatce Javor – Lehom a Javor – náves .Tato situace se bude řešit po domluvě s dopravním inspektorátem v Klatovech , které tuto situaci musí posoudit z dopr. hlediska a dále bude oslovena fy SÚS v Klatovech , která dle posudku dopr.inspektorátu zajistí vyhovující značení.

 

 

Ověřovatelé:       M. Šimčová                                                                          

 

 

                                                            Eleonora Kraftová

                                                                                                                                                                               starostka

 

                          M. Krejčová                                                  

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ