USNESENÍ Č.6 ZE DNE 16.3.2007 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.6 ZE DNE 16.3.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.6 ze dne 16.3.2007

Obec Javor

20. března 2007

 

                                                                        Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Javor

které se konalo 16. března 2007 od 19,00 hod

v Obecním domě v Javoru

 

23/07 Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce s příjmy 1 088 060,-Kč a výdaji ve výši 1 042 590,-Kč a závěrečný účet obce za r. 2006 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2005 ze dne 8.2.2007 bez výhrad.

 

24/07 Přítomní hasiči souhlasili s tím, že vyklizení lesa provedou svými silami a tím zabezpečí palivové dřevo pro obecní úřad.

 

25/07 Vedení obce zjistí možnost provedení vyčištění struh odbornou firmou a možnost jejich  zafinancování.

 

26/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí přiznání dotace na opravu veřejného osvětlení v Loučanech a části Javora.

 

27/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí jednání ve věci bezúplatného předání vodovodu od JZD Janovice obci Javor,

 

 

28/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí plánovaný svoz nebezpečných odpadů je plánován na sobotu 5. 5. 2007.

 

29/07 Zastupitelstvo neschválilo provedení svozu velkoobjemového odpadu.

 

30/07 Zastupitelstvo souhlasilo s výměnou potrubí na soukromém vodovodu současně s prováděnou opravou obecního vodovodu v době plánované opravy.

 

 

 

 

Ověřovatelé:                                                                                                                                      MUDr.Zd.Bytel                                                                                 

                                                                            Eleonora Kraftová

                                                                                                                                                                                              starostka

 

                                                 L. Terš                                                                      

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ