USNESENÍ Č. 47 ZE DNE 15.9.2006 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č. 47 ZE DNE 15.9.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č. 47 ze dne 15.9.2006

Obec Javor

15. 09. 2006

                                                                                                     Usnesení ze  48. zasedání zastupitelstva obce Javor,

které se konalo 15. 9. 2006 od 20. hodin

na obecním úřadě Javor

215/06 členové ZO projednali instalaci akumulačních kamen v zasedací místnosti obecního úřadu. Natažení kabelů a poté umístění topného tělesa zajistí p. Harant a p. Šimčo. Termín instalace je do 15.10.2006

 

216/06 členové ZO vzali na vědomí připsání fin.částky 150 000,-Kč. Jedná se o poskytnutí dotace na opravu silnice v k.ú. Javor – Chalupy od KÚ PK.

 

217/06 členové ZO vzali na vědomí zadání vypracování kanalizačního řádu p. Jančou . Tento řád má být předložen do 30.11.2006 na MěÚ Klatovy – odbor živ. prostředí, p. Špačkové.

 

 

       Zapsala: L. Nováková

 

       Ověřovatele zápisu:    p. M. Krejčová

 

                                        p. R. Šimčo

 

 

 

                                                           Magdalena Krejčová                                                                     Eleonora Kraftová

                                                              místostarostka                                                                                  starostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ