USNESENÍ Č. 45 ZE DNE 14.7.2006 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č. 45 ZE DNE 14.7.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č. 45 ze dne 14.7.2006

Obec Javor

15. 07. 2006

 

                            Usnesení ze  47. zasedání zastupitelstva obce Javor,

které se konalo 14. 7. 2006 od 20. hodin

na obecním úřadě Javor

 

 

 

204/06  členové ZO vzali na vědomí s přibližný datum srazu seniorů naší obce a obce Klenová. Setkání bude stanoveno na 18.11.2006 z důvodu volného termínu,  na zajištění hudby p. Trefance z Klenové.

 

205/06  členové ZO vzali na vědomí zvýšení elekrtické energie v letošním roce.Navýšení vzniklo výměnou jističe za 3 fázový v prosinci 2005.

 

206/06  členové vzali na vědomí kontrolu zápisů KV a FK na příštím zasedání.Kontrola bude provedena p. starostkou za přítomnosti p. Šimča - FV a p. MUDr. Bytela – KV.

 

207/06  členové ZO vzali na vědomí zajištění opravy střechy hasičské zbrojnice v Loučanech. Pokrývače zajistí p. Krejčová.

 

208/06 členové ZO rozhodli v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (  obecní zřízení) v platném znění, že zastupitelstvo obce bude mít ve volebním období  2006 – 2010  devět členů.

 

       Zapsala: L. Nováková

 

       Ověřovatele zápisu: p. M. Krejčová

 

                                        p. J. Harant

 

 

      Magdalena Krejčová                                                                     Eleonora Kraftová

           místostarostka                                                                                  starostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ