USNESENÍ Č.42 ZE DNE 12.5.2006 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.42 ZE DNE 12.5.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.42 ze dne 12.5.2006

Obec Javor

12. 05. 2006

 

                                                                        Usnesení ze  44. zasedání zastupitelstva obce Javor,

které se konalo 12. 5. 2006 od 19. hodin

na obecním úřadě Javor

 

191/06  členové ZO vzali na vědomí zpracovaný geometrický plán pro k.ú Loučany, p. Ing. M.Sedláčkem, na odprodej obecního pozemku .Obec přijala záměr o odkoupení obecního pozemku p.č. 213/1, 219/1, 226 s částí označenou novým geod.zaměřením pod p.č. 257 o výměře 47m2, s díly c – 1m2, b – 6m2, d – 40m2, p.č. 21/2 – a – 0,2m2. Záměr obce bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů ve vývěskách obecního úřadu k nahlédnutí, případně k připomínkám ze strany občanů.

 

192/06  členové ZO projednali písemnou stížnost p. Rubáše z Loučen. Byla sestavena nezávislá komise, kterou p. Rubáš požadoval, s tím, že na místní šetření dne 21.5. v 9.hod. pojede p. L.Terš, p. Kraftová, p. MUDr. Bytel , p. Nováková a v Loučanech p. Harant

 

 

193/06  členové ZO vzali na vědomí nabídku pozemků Pozemkového fondu České republiky

v. k.ú. Javor 112/2, 344/16, 344/17, 344/18, 344/20, 405/18. Vyjádření k zařazení pozemků do nabídky bude odesláno 24.5.2006.

 

194/06  členové ZO vzali na vědomí dopis KHS, územní pracoviště Klatovy o upozornění na  povinnost vypracovat provozní řád vodovodu v k.ú. Loučany.

 

Zapsala : L. Nováková

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

                                 p. Rudolf Šimčo

 

                                  p. MUDr. Zdeněk Bytel

 

 

 

 Magdalena Krejčová                                                              Eleonora Kraftová

    místostarostka                                                                               starostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ