ODKOUPENÍ OBECNÍHO POZEMKU V K.Ú. LOUČANY | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

ODKOUPENÍ OBECNÍHO POZEMKU V K.Ú. LOUČANY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

odkoupení obecního pozemku v k.ú. Loučany

 

 

OBECNÍ ÚŘAD JAVOR, č.p. 38, 340 21 JANOVICE NAD ÚHLAVOU

 

dne: 12.5.2006

 

 věc: ODKOUPENÍ OBECNÍHO POZEMKU

                                                                                                                 VYHLÁŠKA

       

       Obec Javor, vyhlašuje záměr obce prodat , směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle zákona číslo 128/2000 Sb., ustanovení § 39, osdst. 1.

 

        Podle téhož zákona musí být záměry obce zveřejněny nejméně 15 dnů před projednáváním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své námitky.

 

 

Obec Javor přijala záměr o odkoupení obecního pozemku p.č. 213/1, 219/1 a 226

 

část označená :

                                       2                                     2                    2                      2                                     2

p.č. 257 o výměře 47 m  , s díly C – 1m , B – 6m , D - 40m   , p.č 21/2 – A – 0,2m  

 

                                                v   k.ú.  Loučany .

 

 

       Podle téhož zákona, ustanovení § 85, odst. a) přísluší pravomoc v rozhodování o této věci zastupitelstvu obce.

       Ke shora uvedené záležitosti lze podat připomínky a náměty na obecní úřad Javor, nejpozději však do 27.5.2006.

       Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

 

 

 

                                                                                                 Ludmila  Nováková

                                                                                                     místostarostka

 

 

 

Vyvěšeno: 12.5.2006

Sejmuto:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ