VYHLÁŠKA- PRODEJ POZEMKŮ V K.Ú.LOUČANY | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

VYHLÁŠKA- PRODEJ POZEMKŮ V K.Ú.LOUČANY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

vyhláška- prodej pozemků v k.ú.Loučany

OBECNÍ ÚŘAD JAVOR, č.p. 38, 340 21 Janovice nad Úhlavou

 

dne 1.9..2010

 

věc: prodej obecního majetku

 

 

 

VYHLÁŠKA

 

   Obec Javor , vyhlašuje záměr obce prodat , směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle zákona 128/ 2000 Sb., ustanovení § 39, odst.1.

 

    Podle téhož zákona musí být záměry obce zveřejněny nejméně 15 dnů před projednáváním v orgánech obce vyvěšeny na úřední desce , aby se i k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své námitky.

 

 

Obec Javor přijala záměr o prodeji pozemků v k.ú. Loučany

označených : p.č.20/1 zastavěná plocha – celková výměra 16m²

           p.č.20/2 zastavěná plocha – celková výměra 18m

.

                       

 

 

Podle téhož zákona, ustanovení §85, odst.a) přísluší pravomoc v rozhodování o této věci zastupitelstvu obce.

Ke shora uvedené záležitosti lze podat připomínky a náměty na obecní úřad Javor , nejpozději však do 17.9.2010. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 1.9.2010

 

Sejmuto:  17.9.2010                                                                     Miluše Málková

                                                                                                          starostka

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ