USNESENÍ Č.49 ZE DNE 16.7.2010 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.49 ZE DNE 16.7.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.49 ze dne 16.7.2010

Obec Javor
16.července 2010


Usnesení z 49. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 16.července 2010

v obecním domě v Javoru od 20:00 hod.Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:

            243/10 – darovací smlouvu na finanční příspěvek pro oblastní charitu Klatovy ve výši 2000,- Kč.

 

 

            244/10 - dohodu o úhradě neinvestičních výdajů spojených s povinnou školní docházkou města Klatovy.

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

245/10 - ukončením zkušební doby na fotorelé ASPON a  jeho  následný odkup za 5 760,- Kč.

 

 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje :

 

246/10.Další zasedání ZO se bude konat 20.8.2010 od 20 hod .Zapsala: Miluše Málková

 

 

 

Ověřovatelé:

p. Šimčo                                                                                     Miluše Málková                                                                                                                        starostka obce

p.Terš

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ